Aplicacións Plataforma vibratoria

APLICACIÓNS

NIVEL MUSCULAR
 • Mellora do ton físico
 • Reafirma e modea figúraa
 • Perdas de forza por inmobilizacións prolongadas
 • Adestramento muscular do chan pélvico e tratamento da incontinencia de esforzo
NIVEL OSEO
 • Aumento da DMO (Densidade Mineral Ósea) en casos de osteoporoses e Osteopenia
NIVEL NEUROLÓXICO E EQUILIBRIO
 • Mellora da coordinación e priocepción
 • Síndrome de caída e problemas multifuncionais relativos á idade
 • Deficiencias motoras e neurolóxicas crónicas
NIVEL CIRCULATORIO
 • Activación da circulación periférica
 • Tratamento do pé diabéico
OUTRAS
 •  Dores de costas específicos 
 • Estiramiemtos
 • Relax, masaxe e descanso