Aplicacions presoterapia

APLICACIÓNS

• Circulación de retorno

• Osixenación da tecido

• Prevención da celulite

• Redución do edema asociado á celulite

• Tonificación cutánea

• Tonificación muscular

• Redución do volume

• Alivio da dor asociada a insuficiencia venosa

• Alivio da dor muscular

• Prevención e tratamento das veas varicosas