Como Funciona presoterapia

COMO FUNCIONA

Actúa mobilizando, drenando e mellorando tanto a circulación venosac omo linfática. Prodúcese unha mellora da circulación de retorno, da osixenación do tecido e unha redución do edema asociado á celulite. Tamén se observa unha mellora da tonificación cutánea e muscular. 
 
O noso obxectivo é recuperar a circulación, tanto venosa como linfática, mediante un sistema mecánico e automatizado que se poida adaptar a cada paciente, para conseguir un reequilibrio do noso organismo e a eliminación das toxinas que poidan alterar o normal funcionamento do mesmo. Numerosos estudos médicos demostran que é a terapia de elección no tratramiento de edemas e transtornos linfáticos.
Impress Lite Med é un sistema que nos permite controlar todo o tratamento axustando, mesmo independentemente, cada unha das celas coas que se realiza o tratamento.
 

A súa aplicación produce unha activación da circulación de retorno ( venosa e linfática), estimulando a reabsorción de líquidos intersticiales e a drenaxe destes líquidos cara aos filtros orgánicos.

INDICADAen o tratamento de edemas venosos e linfáticos de diversas causas, celulites, trastornos tróficos debidos a alteracións circulatorias, así como na prevención de trastornos circulatorios e no mantemento dunha correcta circulación de retorno.

É un equipo de máxima seguridade, grazas ao seu exclusivo medidor de tensión arterial con Sistema APS ( Adapted Pressure System), que personaliza automaticamente os parámetros de cada tratamento.