Como Funciona presoterapia

COMO FUNCIONA

Actúa mobilizando, drenando e mellorando tanto a circulación venosac omo linfática. Prodúcese unha mellora da circulación de retorno, da osixenación do tecido e unha redución do edema asociado á celulite. Tamén se observa unha mellora da tonificación cutánea e muscular. 
 
O noso obxectivo é recuperar a circulación, tanto venosa como linfática, mediante un sistema mecánico e automatizado que se poida adaptar a cada paciente, para conseguir un reequilibrio do noso organismo e a eliminación das toxinas que poidan alterar o normal funcionamento do mesmo. Numerosos estudos médicos demostran que é a terapia de elección no tratramiento de edemas e transtornos linfáticos.

LinfaVen 24 é un sistema que nos permite controlar todo o tratamento axustando, mesmo independentemente, cada unha das celas coas que se realiza o tratamento. Consta de 8 programas diferentes cos que lograremos drenar e activar o noso organismo.
 
LinfaVen 24 preséntase como un dos equipos máis innovadores e potentes do mercado.