Resultados microdermoabrasion

RESULTADOS

Tras a primeira aplicación ti mesma poderás comprobar os resultados e a medida que avanza o tratamento, verás como o aspecto da túa pel mellora visiblemente.
O tratamento non deixa ningún rastro sobre a pel. Ao acabar a ssión podes continuar co teu ritmo de vida sen máis problema.
 
A MICRODERMOABRASIÓN É MOI EFICAZ NO TRATAMENTO DE:
 
  • O envellecemento cutáneo. Engúrralas e pliegues cutáneos.
  • O fotoenvejecimiento ou pel danada polo sol.
  • As marcas e cicratices de acne.
  • As alteracións de pigmentación e as manchas cutáneas.
  • Os quistes de milium e comedones.
  • As estrías.
  • As cicatrices post-traumáticas ou post-cirúrxicas.