Vantaxes

RESULTADOS

As vantaxes de Bodyter Premium

TRATAMENTOS INTEGRAIS: As 10 saídas de BODYTER Premium permítennos traballar simultaneamente diferentes zonas ( glúteos, coxas, abdome, costas e brazos) e tratar ao corpo de forma integral, cousa que con outras técnicas resúltanos imposible.

-PROGRAMAS Á CARTA:

Programas combinados: Os seus sete programas combinados conseguen adaptarse a todas as necesidades específicas do/da  cliente/a, con eles logramos realizar de forma intuitiva os tratamentos máis óptimos segundo as necesidades.

• Programas libres: No caso de querer realizar tratamentos específicos para cada cliente, BODYTER Premium permite realizar programas libres personalizados, utilizando ata 6 tipos de correntes con máis de 9 modos distintos de utilización.

Programas express: Porque o tempo é ouro, BODYTER Premium incorpora a modalidade express, realiza os mesmos tratamentos en menos tempo (media hora aproximadamente).

RESULTADOS GARANTIDOS NO MÍNIMO TEMPO: O efecto TriActif, a combinación secuencial ou simultánea de técnicas, conleva efectos sinérgicos para lograr os resultados máximos no mínimo tempo. O uso simultáneo destas técnicas dá como resultado un efecto moi superior a unha aplicación por separado.